Rádi vykoupíme Vaše nepotřebné stroje, které nám chybí v sortimentu. Musí ovšem být zachovalé, v dobrém technickém stavu, a prodejné. Je tedy nutná osobni domluva. Pokud se dohodneme na ceně, stroj vyplatíme v hotovosti. Pokud se na ceně neshodneme, je zde alternativou KOMISNÍ PRODEJ.

U strojů které nejsou prodejné můžeme nabídnout jejich odvoz a likvidaci dle zákona o nakládání s odpady č. 185/200 Sb. Naše kapacity jsou ovšem omezené a nabízíme tedy spíše likvidaci jednotlivých strojů než celých družstev.


NahoruNapište nám